Home

12.12.2011 10.00-12.00 Mikko Rask: Vaikuttava osallistuminen: kuinka teknologian arviointi muuttaa maailmaa
Paikka: Aalto-yliopisto, HSE

 

”Osallistuva käänne” on innostanut yrityksiä, julkishallintoa ja muita toimijoita kehittämään käytänteitä, joilla kuluttajat ja kansalaiset integroidaan osaksi erilaisia tuotekehitys-, suunnittelu- ja päätösprosesseja. Osallistumismetodeja onkin kehitetty runsaasti ja monet niistä toimivatkin hyvin, vastaten osallistujien odotuksia ja tuottaen monipuolisia aineistoja käytäntöjen kehittämiseksi. Valitettavan usein jää kuitenkin dokumentoimatta millä tavoin osallistumisprosessien avulla tuotetut aineistot jalostuvat paremmiksi päätöksiksi tai innovatiivisemmiksi tuotteiksi. Tarkastelen esityksessäni miten teknologian arviointihankkeiden vaikutusta sosiaaliseen oppimiseen ja hallinnollisiin käytänteisiin on arvioitu. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta erottelen eri tapoja jäsentää ja arvioida osallistumisen vaikuttavuutta ja havainnollistan vaikuttavia (ja vähemmän vaikuttavia) käytäntöjä esimerkeillä viime aikaisista teknologian arviointihankkeista. Käyttäjälähtöinen tuotekehittely on monella tavoin analoginen kehitysalue osallistuvalle päätöksenteolle (ja teknologian arvioinnille). Luennon tarkoituksena on herättää keskustelua ja avata uusia näkökulmia näiden kahden rinnakkaista latua kulkevan kehitysalueen välille.

 

Download Mikko Rask’s presentation summary

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s