Home

11.4.2011 Tanja Kotro: Miten tuotekehittäjät kohtaavat käytänteet ja käyttäjät?


“Tanja Kotro alustaa keskustelua esityksellä tuotekehityksen ja yritysmaailman kuluttajasuhteesta empiiristen esimerkkien kautta. Esityksen keskeiset teoreettiset lähtökohdat ovat kuluttajakäyttäytymisen näkökulma ja käytäntöjen teoria, joiden antamaa kuluttajakuvaa alustus virittää pohtimaan.”

 

Alla linkki tiivistettyyn versioon kalvoista:

Miten tuotekehittäjät kohtaavat käytänteet ja käyttäjät?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s